19.10.21

Notify! Successfully completed the CareCam software system update and upgrade

Notify! Successfully completed the CareCam software system update and upgrade
According to the information we received from the technical department, the service system for App CareCam and App CareCam Pro has been updated and upgraded successfully .
Therefore, customers can use CCTV using the CareCam App , CareCam Pro into the software to see if the camera has returned to normal .
CareCam Pro sincerely thanks customers for their interest in using our products and services.
Is pleased to announce
BQT CareCam.Pro

Thông báo! Hoàng Tất việc cập nhật nâng cấp hệ thống phần mềm CareCam, CareCam.Pro

Thông báo! Hoàng tất thành công việc cập nhật nâng cấp hệ thống phần mềm CareCam

Theo như thông tin chúng tôi nhận được từ bộ phận kỹ thuật thì hiện nay hệ thống cung cấp dịch vụ cho App CareCam, App CareCam Pro đã được cập nhật, nâng cấp hoàng tất thành công xong rồi.
Vì thế Quý khách hàng có thể sử dụng Camera Quan sát dùng App CareCam, CareCam Pro vào phần mềm để xem camera đã hoạt động trở lại bình thường.
CareCam Pro chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

Trân trọng thông báo
BQT CareCam.Pro

18.10.21

CareCam Camera viewing software, CareCam.Pro on PC, computer

CareCam Camera viewing software, CareCam.Pro on PC, computer
CareCam Camera viewing software, CareCam.Pro on PC, computer

CareCam The person who understands you best. Remote Video Surveillance: Stay closer to your family.
Motion Detection: Protect your family 24/7. HD Video Playback: Don't let you miss any events.

Notice updating the system software upgrade CareCam

Notice updating the system software upgrade CareCamNotice updating the system software upgrade CareCam
According to the information we received, the service provider system for App CareCam and App CareCam Pro is currently being updated and upgraded throughout the system. Therefore, customers who are using CCTV using the CareCam App , CareCam Pro will not be able to access the software to view the camera.

According to the plan to upgrade and update the system, tomorrow (October 19, 21) the camera system and software will return to normal.

During the system upgrade, update you do not need to do anything.

Customers who are using the App should not log out, delete the camera, delete the software, register an account, retrieve the password, ... as well as the camera should not Reset the camera to reinstall. All things should stay the same.

After the system is upgraded and updated, you will use it back to normal.

Is pleased to announce
BQT website CareCam.Pro

Thông báo cập nhật nâng cấp hệ thống phần mềm CareCam

Thông báo cập nhật nâng cấp hệ thống phần mềm CareCam

Thông báo Cập Nhật hệ thống CareCam

Theo như thông tin chúng tôi nhận được thì hiện nay hệ thống cung cấp dịch vụ cho App CareCam, App CareCam Pro đang được cập nhật, nâng cấp trên toàn hệ thống. Vì thế nên Quý khách hàng đang sử dụng Camera Quan sát dùng App CareCamCareCam Pro sẽ không thể vào phần mềm để xem camera được.

Theo như kế hoạch ngâng cấp, cập nhật hệ thống thì vào ngày mai (19.10.21) hệ thống camera, phần mềm sẽ hoạt đọng trở lại bình thường.

Trong thời gian hệ thống nâng cấp, cập nhật Quý khách không cần phải làm gì cả.

Quý khách hàng đang sử dụng App không nên đăng xuất, xoá camera, xoá phần mềm, đăng ký tài khoảng, lấy lại mật khẩu,... cũng như camera không nên Reset camera để cài lại. Tất cả điều nên giữ nguyên.

Sau khi hệ thống nâng cấp, cập nhật xong Quý khách sẽ sử dụng trở lại bình thường.

Trân trọng thông báo

BQT website CareCam.Pro 

Chính sách Bảo mật Chăm sóc

 Tại Care Smart Camera, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn.

Chính sách Bảo mật dành cho Sản phẩm và Dịch vụ Chăm sóc (“Tuyên bố về Quyền riêng tư”) mô tả thông tin mà Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Hui Yun Thâm Quyến và các công ty con và chi nhánh của nó (“chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “Hui Yun”) thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn khi bạn tương tác với các Sản phẩm và Dịch vụ Chăm sóc. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định để xác minh danh tính của bạn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này theo đúng Chính sách bảo mật và Điều khoản và Điều kiện của Người dùng của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này dựa trên nhu cầu của bạn, điều quan trọng là bạn phải hiểu đầy đủ các phương pháp thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi và bạn tin tưởng rằng bạn có thể kiểm soát tất cả thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi.

Trong Chính sách Bảo mật này, "thông tin cá nhân" đề cập đến tất cả dữ liệu có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một người có thông tin về một cá nhân cụ thể hoặc thông tin khác về người đó mà Hui Yun có thể truy cập. Thông tin cá nhân đó bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin và thông tin thiết bị mà bạn cung cấp hoặc tải lên.

Tài liệu này tập trung vào thông tin liên quan đến hoạt động của các sản phẩm và dịch vụ Care, bao gồm camera thông minh Care, cảm biến Care và các sản phẩm khác của Care (gọi chung là “Sản phẩm Chăm sóc”). Trong tuyên bố về Quyền riêng tư này, cụm từ “Sản phẩm chăm sóc” cũng bao gồm Ứng dụng web, Ứng dụng dành cho thiết bị di động và Dịch vụ đăng ký như được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ Chăm sóc hoặc các phương thức khác tuân thủ luật hiện hành, bạn đang đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, bao gồm bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thỉnh thoảng thực hiện. Để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu địa phương (chẳng hạn như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU)), chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý rõ ràng của bạn để xử lý các danh mục dữ liệu cá nhân cụ thể (chẳng hạn như Tự động ra quyết định cho cá nhân). Ngoài ra, chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư, bí mật và an toàn thông tin cá nhân của bạn theo luật hiện hành, bao gồm cả luật bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn. Đồng thời, chúng tôi cam kết đảm bảo rằng tất cả các nhân viên và đại lý của chúng tôi hoàn thành tốt những điều này.

Cuối cùng, điều chúng tôi hy vọng là mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: support@smartcloudcon.com.

Camera thông minh Care thu thập thông tin gì?

Nhập thông tin trong quá trình thiết lập: Khi bạn cài đặt camera thông minh Care, bạn sẽ được hỏi một số thông tin nhất định như tên camera, mô tả camera, địa chỉ nhà, mã ZIP / mã bưu điện, vị trí nơi bạn đã lắp camera thông minh Care trong nhà của mình . Thông tin này được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn - ví dụ: để cho bạn biết thiết bị nào đang kích hoạt thông báo hoặc báo thức.

Dữ liệu từ cảm biến Chăm sóc: chúng tôi thu thập dữ liệu từ một số cảm biến được tích hợp trong các sản phẩm Chăm sóc. Cảm biến này thu thập dữ liệu như nhiệt độ và ánh sáng xung quanh trong phòng. Chẳng hạn, bằng cách ghi lại thông tin này, camera thông minh Care sẽ biết được liệu trời có tối hay không và có nên bật tầm nhìn ban đêm hay không.

Dữ liệu và tín hiệu video và âm thanh: Care Smart Camera cho phép bạn xác định mục đích và phương tiện mà bạn thu thập dữ liệu tín hiệu video và âm thanh. Khi bạn bật tính năng ghi hoặc phát trực tuyến của Care Smart Camera, chúng tôi có thể ghi và xử lý video và / hoặc ghi âm từ thiết bị, tùy thuộc vào hướng dẫn, cấu hình và cài đặt của bạn. Điều này có thể bao gồm việc thu thập và gửi email cho bạn các phần của dữ liệu này như một phần của thông báo hoặc phân tích dữ liệu để xác định chuyển động hoặc các sự kiện khác. Nếu bạn hướng dẫn chúng tôi bằng cách thiết lập máy ảnh của bạn và chọn nhận thông báo trên thiết bị di động, chúng tôi có thể xử lý thông tin từ Máy ảnh thông minh Care của bạn để gửi cho bạn cảnh báo khi đôi khi xảy ra. Ngoài ra, nếu bạn đã bật tính năng ghi âm, chúng tôi sẽ chụp,

Thông tin kỹ thuật từ thiết bị: Để cải thiện trải nghiệm của bạn theo thời gian và giúp khắc phục bất kỳ sự cố nào bạn có thể gặp phải với Máy ảnh thông minh Care, chúng tôi ghi lại số sê-ri, kiểu máy ảnh thông minh Care của bạn, phiên bản phần mềm và thông tin kỹ thuật như Wi-Fi sự kết nối.

Nội dung đã lưu và chia sẻ: Care Smart Camera cho phép bạn xác định mục đích và phương tiện mà bạn lưu và chia sẻ nội dung. Bạn có thể lưu và có thể chọn chia sẻ một số nội dung nhất định như video clip, luồng video trực tiếp và hình ảnh cho người khác truy cập bằng Dịch vụ. Chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ thông tin cho phép chúng tôi lưu và chia sẻ nội dung của bạn theo hướng dẫn của bạn thông qua các dịch vụ, chẳng hạn như thông tin tài khoản của bạn bè, số lần một người bạn đã truy cập vào luồng video trực tiếp, v.v. Bằng cách ghi lại thông tin này, chúng tôi có thể hiển thị cho bạn trạng thái của các camera được chia sẻ để bạn có thể quyết định có tiếp tục chia sẻ nó hay không.

Cảm biến Chăm sóc thu thập thông tin gì?

(Bao gồm Liên hệ chăm sóc, Chuyển động chăm sóc, Khói chăm sóc)

Nhập thông tin trong quá trình thiết lập: Khi bạn cài đặt Cảm biến Chăm sóc, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định như tên cảm biến, vị trí nơi bạn đã lắp đặt cảm biến Chăm sóc trong nhà. Thông tin này được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn - ví dụ: để cho bạn biết thiết bị nào đang kích hoạt thông báo hoặc báo thức.

Dữ liệu từ cảm biến thiết bị: Chúng tôi thu thập dữ liệu từ một số cảm biến Chăm sóc được tích hợp trong Cảm biến chăm sóc. Các cảm biến này thu thập dữ liệu như mức khói và carbon monoxide (CO), bằng cách ghi lại thông tin này, Cảm biến chăm sóc có thể thực hiện những việc như phát hiện khói và CO trong nhà của bạn, chúng cũng có thể cảm nhận xem có thứ gì đó trong phòng đang di chuyển hay không và báo động cho bạn. và các cảnh báo.

Thông tin kỹ thuật từ thiết bị: Để cải thiện trải nghiệm của bạn theo thời gian và giúp khắc phục bất kỳ sự cố nào bạn có thể gặp phải với Sản phẩm Chăm sóc, chúng tôi ghi lại kiểu sản phẩm Chăm sóc và số sê-ri, phiên bản phần mềm và thông tin kỹ thuật như trạng thái cảm biến, Wi-Fi kết nối, mức sạc pin và các tính năng của sản phẩm đang hoạt động bình thường.

Care Smart Care thu thập và lưu trữ thông tin gì khi người dùng kết nối Sản phẩm Chăm sóc với Internet hoặc tạo tài khoản?

Thông tin Mạng Wi-Fi: Để kết nối Sản phẩm Chăm sóc của bạn với Dịch vụ của chúng tôi hoặc để truy cập Sản phẩm Chăm sóc của bạn qua Internet từ máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, bạn cần kết nối Sản phẩm với mạng Wi-Fi của mình. Trong quá trình thiết lập, Sản phẩm chăm sóc sẽ hỏi tên mạng Wi-Fi (SSID) và mật khẩu của bạn để kết nối với Internet. Nó sẽ lưu thông tin này trên thiết bị, cùng với địa chỉ IP của bạn, để bạn có thể truy cập và điều khiển nó từ máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, đồng thời để nó có thể giao tiếp với máy chủ Care và tải xuống các bản cập nhật phần mềm. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn theo thời gian và khắc phục bất kỳ sự cố nào bạn có thể gặp phải với Care Smart Camera, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các bản nâng cấp phần mềm kịp thời khi bạn gặp sự cố.

Người dùng được ủy quyền bổ sung: Các dịch vụ chăm sóc cung cấp cho bạn khả năng cho phép người dùng được ủy quyền bổ sung truy cập vào tài khoản của bạn. Nếu bạn làm như vậy, những người dùng được ủy quyền bổ sung có thể kiểm soát và xem tất cả các thiết bị dùng chung của bạn. Bạn có thể kết thúc chia sẻ bất kỳ lúc nào và những người dùng được mời cũng có thể tự kết thúc chia sẻ. Người dùng được mời phải có hoặc tạo tài khoản Care và thông tin về người dùng được mời (như biệt hiệu, tên tài khoản hoặc ID tài khoản) sẽ được lưu trữ cùng với tài khoản của bạn.

Số điện thoại và mã vùng: Khi bạn tạo tài khoản Chăm sóc, chúng tôi thu thập và lưu trữ số điện thoại và mã vùng của bạn. Kể từ ngày người dùng được tạo, bạn sẽ có thể sử dụng số điện thoại này để đăng nhập vào tất cả các sản phẩm Chăm sóc. Ngoài ra, số điện thoại di động này cũng có thể được sử dụng để chấp nhận thông báo báo động qua SMS. Bạn cũng có thể thay đổi số điện thoại này trong Tài khoản của mình.

Thông tin hồ sơ cơ bản: Tài khoản của bạn cho phép bạn cung cấp một số thông tin hồ sơ cơ bản nhất định như tên và ảnh hồ sơ của bạn. Tên và ảnh hồ sơ có thể được hiển thị cho những người khác liên quan đến Dịch vụ. Ngoài ra, nếu bạn tải xuống Ứng dụng di động Care Smart Camera, chúng tôi có thể thu thập phiên bản mã SDK / API / JS, trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, địa chỉ IP, nền tảng, dấu thời gian, mã định danh ứng dụng, phiên bản ứng dụng, kênh phân phối ứng dụng, mã định danh độc lập , số nhận dạng quảng cáo iOS (IDFA), số nhận dạng chính quảng cáo Android, địa chỉ thẻ mạng (MAC) và mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế (IMEI) Kiểu thiết bị, nhà sản xuất thiết bị đầu cuối, phiên bản hệ điều hành thiết bị đầu cuối, thời gian bắt đầu / dừng phiên , vị trí của ngôn ngữ, múi giờ và trạng thái mạng (Wi-Fi, v.v.), đĩa cứng,

Dữ liệu vị trí di động: Bạn có thể chọn bật các tính năng như Hỗ trợ Nhà / Đi vắng. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ được yêu cầu quyền chia sẻ dữ liệu vị trí từ thiết bị di động của mình. Nếu bạn cấp quyền này, ứng dụng Care sẽ sử dụng các dịch vụ định vị tiêu chuẩn được tích hợp trong iOS và Android. Dữ liệu này có thể được xử lý hoặc kết hợp với dữ liệu từ các sản phẩm khác để nâng cao các tính năng như Home & Away.

Care sử dụng thông tin thu thập được như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp, phát triển và cải tiến các Sản phẩm và dịch vụ Chăm sóc, bao gồm cả việc đưa ra các đánh giá và khuyến nghị về sản phẩm, an toàn hoặc sử dụng năng lượng. Chúng tôi có thể sử dụng chi tiết liên hệ của bạn để gửi cho bạn thông tin này hoặc yêu cầu bạn tham gia vào các cuộc khảo sát về việc sử dụng Sản phẩm Chăm sóc của bạn và để gửi cho bạn các thông tin liên lạc khác từ các Sản phẩm Chăm sóc.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này ở dạng không xác định cho mục đích nghiên cứu và để giúp chúng tôi đưa ra các quyết định bán hàng, tiếp thị và kinh doanh.

Chúng tôi sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn công nghiệp để giữ cho thông tin này an toàn và bảo mật trong khi nó được truyền qua mạng gia đình của bạn và qua Internet đến các máy chủ của chúng tôi. Tùy thuộc vào vị trí và loại dữ liệu của bạn, Care có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ không ở quốc gia của bạn.

Nói chung, vì mục đích của luật hiện hành (ví dụ: GDPR), Care là người kiểm soát thông tin được thu thập liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ. Tuy nhiên, trong trường hợp “Dữ liệu và tín hiệu video, âm thanh”, bạn là người kiểm soát những dữ liệu này và Care Smart Camera là người xử lý.

Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý thông tin

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn cho các mục đích được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, dựa trên các cơ sở pháp lý sau:Khi chúng tôi cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụChúng tôi xử lý dữ liệu của bạn để cung cấp và hỗ trợ sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu theo hợp đồng (chẳng hạn như nhận dạng bạn để bạn có thể truy cập trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động.)Khi chúng ta theo đuổi lợi ích hợp phápChúng tôi xử lý thông tin của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và của các bên thứ ba trong khi áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi xử lý thông tin của bạn cho những thứ như:1. cung cấp và cải tiến các Sản phẩm và dịch vụ Chăm sóc2. phát triển các sản phẩm và tính năng mới3. hiểu cách mọi người sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi4. nghiên cứu hiệu quả để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho người dùng của chúng tôi và mang lại lợi ích cho công chúng5. gửi cho bạn tiếp thị trực tiếp và các thông tin liên lạc khác từ các sản phẩm Chăm sóc6. bảo vệ không gây tổn hại đến quyền, tài sản và sự an toàn của Care, người dùng của chúng tôi và công chúng7. phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, lạm dụng, bảo mật hoặc kỹ thuật với các dịch vụ của chúng tôi8. duy trì và cải thiện tính toàn vẹn của hệ thống máy tính của chúng tôi và bảo vệ an ninh dữ liệu của người dùng của chúng tôi9. buộc các khiếu nại pháp lý, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn đối với Điều khoản dịch vụ hiện hànhKhi chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lýChúng tôi xử lý dữ liệu của bạn khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy, chẳng hạn như nếu chúng tôi đang phản hồi một quy trình pháp lý hoặc một yêu cầu có thể thực thi của chính phủ.

Với sự đồng ý của bạnChúng tôi yêu cầu sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin của bạn cho một số mục đích cụ thể nhất định và cho phép bạn rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Ví dụ: phân phát cookie để chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo.

Care chia sẻ thông tin của tôi trong những trường hợp nào?

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc tiếp thị nào không liên quan đến việc kích hoạt và phân phối Sản phẩm và dịch vụ Chăm sóc mà không hỏi bạn trước. Chúng tôi không cho thuê hoặc bán danh sách khách hàng của mình. Sau đây là những trường hợp hạn chế mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân:1.Với sự cho phép của bạn: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân khi được sự cho phép của bạn. Ví dụ: nếu bạn chia sẻ máy ảnh của mình với người khác hoặc chấp nhận lời mời truy cập máy ảnh của người dùng khác.2.Đối với xử lý bên ngoài: Chúng tôi có các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và kỹ thuật viên trợ giúp một số quá trình xử lý và lưu trữ của chúng tôi, bao gồm cả việc giúp trả lời các câu hỏi của bạn. Họ cũng có thể hỗ trợ giám sát các máy chủ của chúng tôi để tìm các sự cố kỹ thuật. Các kỹ thuật viên này (cũng như nhân viên Hui Yun) có thể truy cập một số thông tin nhất định về bạn hoặc tài khoản của bạn phù hợp với công việc này nhưng những kỹ thuật viên này không được phép sử dụng dữ liệu này cho các mục đích phi Chăm sóc. Chúng tôi cũng đưa ra các chính sách nghiêm ngặt và hàng rào kỹ thuật để ngăn nhân viên truy cập trái phép vào dữ liệu video.3. Là một phần của quá trình chuyển đổi kinh doanh: Khi bán hoặc chuyển nhượng công ty và / hoặc toàn bộ hoặc một phần tài sản của công ty, thông tin cá nhân của bạn có thể nằm trong số các mục được bán hoặc chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ yêu cầu người mua xử lý dữ liệu của chúng tôi theo tuyên bố về quyền riêng tư tại thời điểm thu thập.4.Vì lý do pháp lý: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý để (i) đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc có thể thi hành được yêu cầu của chính phủ; (ii) thực thi các chính sách hoặc hợp đồng của Hui Yun, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn; (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật.5.Để cải thiện sản phẩm của chúng tôi và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân với các nhà cung cấp hoặc đại lý làm việc thay mặt chúng tôi cho các mục đích được mô tả trong chính sách bảo mật này. Ví dụ: các công ty chúng tôi đã thuê để cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu có thể cần thu thập và truy cập vào dữ liệu cá nhân để cung cấp các chức năng đó. Trong những trường hợp như vậy, các công ty này phải tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

Nếu bạn chọn một bên bên ngoài để mua, cài đặt hoặc dịch vụ thiết bị Chăm sóc của bạn và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể kiểm soát việc thu thập, lưu trữ hoặc chia sẻ thông tin do bên đó thu thập. Ví dụ: nếu bạn mua Care Smart Camera từ một nhà bán lẻ, nhà bán lẻ đó có thể thu thập thông tin cá nhân như một phần của giao dịch. Hoặc bên đã lắp đặt thiết bị có thể giữ lại thông tin mà bạn đã cung cấp cho họ để hỗ trợ họ bảo dưỡng thiết bị nếu cần. Luôn kiểm tra các chính sách bảo mật cho bất kỳ công ty nào thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Tôi có những lựa chọn nào và làm cách nào để xóa thông tin cá nhân của mình?

Care thường lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ của Hui Yun cho đến khi bạn xóa hoặc chỉnh sửa nó. Ngoài ra, Care có thể lưu trữ thông tin cá nhân của bạn để giải quyết tranh chấp, thiết lập các biện pháp bảo vệ pháp lý, tiến hành kiểm toán, theo đuổi các mục đích kinh doanh hợp pháp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi và tuân thủ luật hiện hành.

Như đã mô tả ở trên, một số thông tin được xử lý và lưu trữ trực tiếp trên thiết bị Chăm sóc. Thông tin cá nhân từ các thiết bị Care được mã hóa trong khi truyền đến Hui Yun. Bạn có thể xóa thông tin trên thiết bị Chăm sóc bằng cách đặt lại thông tin về mặc định (sử dụng nút Đặt lại ở dưới cùng hoặc phía sau thiết bị Chăm sóc).

Bạn có thể truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi máy chủ của Hui Yun thông qua các kiểm soát trong tài khoản của bạn.

Care bảo vệ thông tin cá nhân của tôi như thế nào khi nó được chuyển ra quốc tế?

Khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân đến các quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, có thể bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ hoặc Singapore. Chúng tôi sử dụng nhiều cơ chế pháp lý khác nhau để giúp đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo vệ một cách thích hợp. Bạn có thể nhận các điều khoản này bằng cách liên hệ với Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Nếu bạn là người dùng ở Liên minh Châu Âu theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Theo các giới hạn trong luật hiện hành, bạn có quyền phản đối hoặc yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình và yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa và khả năng di chuyển Dữ liệu Cá nhân của riêng bạn.

Trong trường hợp việc sử dụng thông tin của bạn dựa trên sự đồng ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại. Yêu cầu phải được gửi bằng cách liên hệ với chúng tôi qua 【support@smartcloudcon.com】

Nếu bạn biết về những thay đổi hoặc sự không chính xác trong thông tin của mình, bạn nên thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đó để hồ sơ của chúng tôi có thể được cập nhật hoặc sửa chữa. Bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát nếu bạn cho rằng việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vi phạm luật hiện hành.

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn, hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của luật hiện hành, chẳng hạn như luật thuế và kế toán.

Có thể thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư không?

Xin lưu ý rằng Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về bất kỳ thay đổi nào trên trang web hoặc bằng cách liên hệ với bạn.

Chính sách quyền riêng tư

15.10.21

Camera WiFi Care Cam W3Thông số kỹ thuật Camera WiFi Care Cam W3 độ phân giải 2.0 MP
Camera IP Care ngoài trời 2 Ăng ten có đèn xem đêm có màu
- Độ phân giải: HD 1080P 2.0 megapixel
- App: Care smart
- Góc xem cố định mở rộng 85 độ
- Đàm thoại: Đàm thoại 2 chiều
- Cảnh báo: Phát hiện chuyển động
- Thẻ nhớ tối đa 64G
- Đèn hồng ngoại: 2 Led xem xa 20m
- Đèn pha phát sáng: 2 Led
- Nguồn 12V-2A
- Có cổng dây LAN

Camera WiFi CareCam W9

 Camera WiFi WinTech WTC-W9 Độ phân giải 3.0MP 

 • Thương hiệu: WinTech
 • Model: WTC-W9
 • Màu sắc: Trắng - Đen
 • Khối lượng sản phẩm : 470g
 • Kích thước: 17 x 12 x 17 cm
 • Chất liệu: Nhựa ABS nhám cao cấp
 • Độ phân giải: 3.0Mpx 2048 * 1536p.
 • Cảm biến hình ảnh: 2.0 cmos.
 • Xoay ngang 355 độ, xoay dọc 90 độ
 • Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều P2P, tích hợp micro và loa khi xem trực tiếp.
 • Phát hiện chuyển động, theo dõi chuyển động
 • Báo động: Hỗ trợ báo động qua App điện thoại.
 • Hỗ trợ Wireless: 802.11 b/g/n 2.4GHz
 • Cổng giao tiếp Ethernet: RJ45 100m/ 1000m/ Base-TX.
 • Nguồn đầu vào: DC12V - 2A.
Camera WiFi CareCam W9

Camera IP Wi Ngoài Trời CareCam.Pro WTC-W9 Xoay 360 Độ 3.0MP - Hàng Chính Hãng

CareCam.Pro - một trong những dòng sản phẩm Camera tiên tiến hiện đại ngày nay. Với mỗi ngày một phát triển, CareCam.Pro luôn không ngừng đổi mới và phát triển, xây dựng nên một thương hiệu Camera thành công được nhiều người biết đến. Và mới đây, một sản phẩm mới được ra mắt vào giữa năm 2020

Camera Ngoài Trời IP Wifi CareCam.Pro WTC-W9 3Mpx với kết cấu như Camera ngoài trời thông dụng: chuẩn IP67, lớp áo nhám từ chất liệu nhựa ABS cao cấp, vừa hạn chế vân tay, bụi bẩn, nước đồng thời hạn chế chịu tác động từ bên ngoài môi trường cũng như tạo độ bám khi cần nắm.

Camera Ngoài Trời IP Wifi CareCam.Pro WTC-W9 3Mpx là phiên bản mới của dòng WTC-W8  với màu trắng chủ đạo, phần Camera được phủ màu đen, tích hợp ánh sáng phù hợp với bộ 8 đèn Led tromg đó 4 đèn hồng ngoại, 4 đền Led giúp bạn dễ dàng quan sát ban ngày lẫn ban đêm một cách rõ nét. Bạn có thể sử dụng được hồng ngoại lẫn đèn Led giúp khung hình có màu ban đêm sống động.


Camera WiFi CareCam W9

Ống kính với lens có độ phân giản lên đến 2048 * 1536p 3.0Mpx, thiết bị nhanh chóng mang đến hình ảnh sắc nét rõ ràng lấy nét ngay sau khi xoay, chuyển động giúp bạn nắm bắt chi tiết rõ ràng hơn.

Camera Ngoài Trời IP Wifi CareCam.Pro WTC-W9 3.0Mpx được hỗ trợ đàm thoại P2P, tích hợp loa cùng mic khi bạn theo dõi camera trực tiếp trên App, đồng thời thông tin dễ dàng truyền tải đến người đối diện sau khung ảnh ngay mà bạn không cần tốn bất kỳ chi phí nào

Camera WiFi Care Cam W3 Wifi cao cấp full HD 1080P

Camera WiFi Care Cam W3 Wifi cao cấp full HD 1080P

Giới thiệu sản phẩm: Camera Wifi cao cấp full HD 1080P CareCam.Pro Model-W1
Là sản phẩm Camera cao cấp sử dụng công nghệ IP hiện đại, hỗ trợ điều khiển và quản trị trực tiếp trên điện thoại (Android, IOS)và máy tính bảng ở bất kỳ nơi đâu. Tính năng tương tác cao nhờ bộ điều khiển thông minh tích hợp, giúp camera của bạn trở thành trợ thủ số 1 trong việc giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời và ghi hình rõ nét bất kể ngày hay đêm. Với góc quay gần 360 độ, bạn có thể quan sát toàn bộ quang cảnh chỉ với 1 camera. Ngoài ra, sản phẩm còn cho phép đàm thoại 2 chiều.
Camera CareCam W1 với kiểu dáng sang trọng, cấu hình mạnh mẽ, có thể điều chỉnh tiêu cự vào vị trí cần tập trung ghi hình.
Cài đặt đa dạng chế độ ghi hình, tương tác:
Bạn thể giám sát từ xa (từ mọi nơi trên thế giới) hoạt động kinh doanh tại cửa hàng, công ty;
Giám sát việc trông coi con cái tại nhà của người giúp việc;
Tham gia trọn vẹn cuộc vui của gia đình (có âm thanh, hình ảnh, đàm thoại) nếu bạn phải đi công tác xa và không có mặt tại nhà;
Thay bạn giám sát, trông coi tài sản trong nhà khi vắng mặt. Khi phát hiện đột nhập, camera sẽ báo cáo ngay lập tức trên điện thoại của bạn để kịp thời xử lý.
Lắp đặt cực kỳ đơn giản. Chỉ mất 10 phút cho việc lắp đặt và cấu hình trên điện thoại của bạn

Ưu điểm nổi bật:
1. Ghi hình chất lượng
- Camera có độ phân giải lên đến 2.0 Mp giúp Camera có khả năng ghi hình với chất lượng Full HD 1080P, cho hình ảnh vô cùng chân thực, sống động và rõ nét
- Hỗ trợ hồng ngoại, ghi hình ngày đêm trong mọi điều kiện ánh sáng khác nhau
- Người dùng có thể cài đặt rất nhiều các chế độ ghi hình khách nhau thích hợp với nhu cầu của bản thân.
- Góc xoay ngang 350 và dọc 120 độ (Có thể điều chỉnh được) giúp Camera bao quát được 1 vùng không gian rộng hơn so với các loại camera truyền thống

2. Tính năng P2P
- Camera có 1 micro và 1 loa, giúp người dùng có thể đàm thoại 2 chiều và tương tác từ xa chỉ cần thông qua 1 chiếc điện thoại
- Tính năng phát hiện chuyển động giúp Camera cảnh báo tới người dùng khi có xâm nhập vào khu vực ghi hình của Camera

3. Tích hợp công nghệ điện toán đám mây, lưu trữ qua không gian ảo:

Camera wifi W1 sử dụng phần mềm CareCam.Pro mới nhất hiện nay được phát triển dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Phần mềm hỗ trợ người sử dụng có thể lưu trữ mọi dữ liệu từ xa mà không cần sử dụng tới thẻ nhớ hay bộ nhớ ngoài.
Mọi thông tin đều được giải nén và mã hóa trên đám mây Cloud, bạn hoàn toàn yên tâm về việc bảo mật dữ liệu cũng như việc truy cập chúng mọi lúc mọi nơi. Các video lưu dữ của bạn hoàn toàn được bảo vệ trên hệ thống.
Camera WinTech CARE W1 Thiết kế nhỏ gọn, phần mềm Việt hóa dễ dàng cài đặt và sử dụng
Camera tương tác với người dùng thông qua dữ liệu điện toán đám mây nên sẽ loại bỏ đi được đầu thu, ổ cứng, tên miền, chỉ cần tải ứng dụng trên điện thoại là bạn có thể sử dụng được Camera. Chính vì vậy, việc cài đặt và sử dụng dụng cũng sẽ dễ dàng, chỉ mất 5 phút để thao tác, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Kích thước nhỏ gọn của Camera giúp bạn dễ dàng lắp đặt tại bất cứ vị trí nào trong ngôi nhà của bạn

Phần mềm CareCam.Pro được Việt hóa 100%. Quý khách hoàn toàn yên tâm sử dụng mà không gặp phải vấn đề khó khăn về ngôn ngữ giống như các phần mềm khác trên thị trường.


Thông số kỹ thuật Camera CareCam W1 độ phân giải 2.0 MP
Camera IP Care W1
- Độ phân giải: HD 1080P 2.0 megapixel
- App: CareCam.Pro
- Xoay ngang 355 độ, xoay dọc 120 độ
- Góc xem mở rộng 120 độ
- Đàm thoại 2 chiều
- Cảnh báo: Phát hiện chuyển động
- Thẻ nhớ tối đa 64G
- Đèn hồng ngoại: 10 Led xem xa 15m
- Nguồn 5V-2A
- Có cổng dây LAN, USB

Hiện nay, nắm bắt được nhu cầu lắp đặt camera không dây của khách hàng, trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện nhiều sản phẩm có tính năng tương tự với nhiều phương thức quảng cáo đa dạng; Nhằm giúp khách hàng có được những thông tin hữu dụng trong việc chọn lựa được những sản phẩm CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT - GIÁ THÀNH HỢP LÝ NHẤT, CửaHàngCamera.vn lưu ý Quý khách hàng như sau:
- Nên chọn những sản phẩm có thông số kỹ thuật rõ ràng, hợp tiêu chuẩn;
- Nên chọn Nhà cung cấp có uy tín và chính sách bảo hành tốt nhất để yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.
- Nhà cung cấp có chính sách hậu mãi sau bán hàng tốt nhất.

Camera WiFi CaraCam IPW8 Độ phân giải 2.0MP

Camera WiFi CaraCam IPW8 Độ phân giải 2.0MPCamera WiFi CaraCam IPW8 Độ phân giải 2.0MP

Thông số kỹ thuật camera Camera WiFi CaraCam IPW8 như sau:

Camera IP Care W8 dạng PTZ

-Độ phân giải: HD 1080P 2.0 megapixel, Chuẩn H.264, chế độ ONVIF2.4

-Ống kính hd 3,6mm (có bộ lọc băng tần kép)

-Led hồng ngoại:2 led đỏ và 4 led hồng ngoại.

-Xoay ngang 355 độ, xoay dọc 120 độ

-Góc xem mở rộng 120 độ

-Nhiệt độ làm việc -10oC -+ 55oC

-Đàm thoại 2 chiều, âm thanh cực lớn

-Cảnh báo: Hỗ trợ Phát hiện chuyển động cao

-Tính năng mới: Khi phát hiện chuyển động,đèn đỏ nhấp nháy và báo động

-Thẻ nhớ tối đa 128GB

-Tiêu chuẩn mã hóa G.711 / G.726

-Công suất tiêu thụ <24W

-Hỗ trợ lưu trữ đám mây, hỗ trợ chức năng chụp màn hình , ghi hình,xem lại.

-Hỗ trợ phát lại từ xa

-Chiếu sáng tối thiểu 0,1LUX / F1.2

-Cảm biến hình ảnh 2.0 MPega CMOS

-Chất lượng hình ảnh 1920 * 1080/640 × 360

-Ghi hình trên thẻ SD, máy tính , điện thoại.

-Nguồn: D12V -2A

Camera IP Care ZF-W7

Camera IP Care ZF-W7

- Độ phân giải: 2.0 megapixel, Chuẩn H.264, chế độ ONVIF2.4
- Đàm thoại 2 chiều
- Cảnh báo: Phát hiện chuyển động
- Thẻ nhớ tối đa 128GB
- Nguồn DC 12V 2A
-Hỗ trợ lưu trữ đám mây, hỗ trợ chức năng chụp màn hình, ghi hình,xem lại.
- Led hồng ngoại: 9 led
- Có màu ban đêm
- App: Carecam pro / Care cam
  

Hướng dẫn đăng ký tài khoảng bằng số điện thoại trên App CareCam Pro

 Hướng dẫn đăng ký tài khoảng bằng số điện thoại trên App CareCam ProHướng dẫn cài đặt và đăng ký - đăng nhập tài khoảng bằng Gmail cho App CareCam Pro

 Hướng dẫn cài đặt và đăng ký - đăng nhập tài khoảng bằng Gmail cho App CareCam Pro11.6.21

Phần mềm xem Camera CareCam, CareCam.Pro trên PC, máy tính

Phần mềm xem camera CareCam trên PC, máy tính

CareCam Người hiểu bạn nhất. Giám sát video từ xa: Luôn ở gần gia đình bạn hơn.
Phát hiện chuyển động: Bảo vệ gia đình bạn 24/7. Phát lại video HD: Không để bạn bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào.

 Phần mềm xem Camera CareCam trên PC, máy tính